Czerwiec 2017

Wielu z Was zapewne się zastanawia, co się dzieje z wniesioną skargą, o której pisałem poprzednim razem tutaj. Gdy skarga zostanie przyjęta przez sędziego, rozpoczyna się kolejny etap postępowania. Wówczas sędzia co do zasady wzywa pozwanego przed sąd celem zawiązania sporu. Sędzia albo przewodniczący ustala czy pozwany składa odpowiedź na skargę na piśmie lub czy […]

Stwierdzenie nieważności małżeństwa wymaga przeprowadzenia postępowania, którego wyłączną kompetencje posiadają Trybunały Kościelne. Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności małżeństwa wymaga również zachowania odpowiednich procedur. Złożenie skargi powodowej jest inicjacją postępowania o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Skarga powinna zostać złożona na piśmie. Należy również spełnić szereg wymogów formalnych, którym powinna ona odpowiadać.  Odpowiednio skonstruowaną skargę w naszym imieniu […]

Jeśli zawarliśmy związek małżeński konkordatowy oznacza to, że zawarliśmy dwa śluby w jednym. Ślub przez nas zawarty wywarł również skutki w prawie cywilnym co oznacza, że nie musimy zawierać odrębnego ślubu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Miało być cudownie, pięknie i tak do końca życia. Tak jednak nie jest. Próbujemy za wszelką cenę naprawić relacje […]