Lipiec 2017

O terminologii

Marcin Ziobrowski25 lipca 2017Komentarze (1)

Bardzo często  używanym przez Nas terminem jest ROZWÓD KOŚCIELNY – o zgrozo, zapamiętajmy w kościele nie ma rozwodów! Jak pewnie już zauważyłeś, posługuje się w tym blogu potoczną terminologią typu – rozwód kościelny, unieważnienie małżeństwa. Zamiast: stwierdzenie nieważności małżeństwa, orzeczenie o nieważności małżeństwa. Zadaje sobie sprawę, że jest to nieprawidłowe i wręcz urągające kanonom prawa kanonicznego. […]

Małżeństwo w prawie kanonicznym.

Marcin Ziobrowski13 lipca 2017Komentarze (0)

Prawo kanoniczne stanowi, że małżeństwo kobiety i mężczyzny to przymierze, które jest skierowane dla dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa. Małżeństwo musi być zawarte przez osoby ochrzczone. Do istotnych przymiotów małżeństwa należy zaliczyć jedność i nierozerwalność. Małżeństwo tworzy zgoda kobiety i mężczyzny, którzy są prawnie zdolni do jego zawarcia. Zgoda musi być wyrażona […]