Co po wyroku stwierdzającym nieważność małżeństwa?

Tomasz Trzcinski20 września 2018Komentarze (0)

Każdy z Was planując rozpoczęcie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa liczy, że efektem procesu będzie wydanie przez sąd orzeczenia stwierdzającego, iż Wasze małżeństwo zostało nieważnie zawarte. W potocznym języku nazywane uzyskaniem rozwodu kościelnego. Ale co potem? Jakie są skutki wyroku stwierdzającego nieważność małżeństwa?

Sąd wydając wyrok, w którym stwierdza, że małżeństwo zostało nieważnie zawarte orzeka, że małżeństwo zostało nieważnie zawarte bądź to z tytułu nieważności po stronie kobiety lub z tytułu nieważności po stronie mężczyzny. Sąd może również wydać wyrok, w którym orzeknie, iż udowodniono tytuł nieważności zarówno po stronie kobiety jak i po stronie mężczyzny.

Bez względu na to czy sąd orzeknie, iż udowodnił tytuł nieważności po stronie kobiety lub po stronie mężczyzny lub też po obu stronach sąd orzeka, że obie strony są stanu wolnego. Oznacza to, że strony są stanu wolnego w świetle prawa kanonicznego i mogą ponownie wstąpić w związek małżeński, bez względu na to po czyjej stronie udowodniony został tytuł nieważności małżeństwa.

Może się jednak zdarzyć, że sąd w wyroku stwierdzającym nieważność małżeństwa stwierdzi, że strony są stanu wolnego, ale np. ponowne zawarcie związku przez pozwanego uzależni od zgody właściwego miejscowo biskupa. W takiej sytuacji pozwany, aby mógł zawrzeć ponownie małżeństwo sakramentalne, będzie musiał uzyskać zgodę do jego zawarcia od biskupa w jego diecezji.

Klauzule takie nie są jednak zamieszczane w każdym wyroku stwierdzającym nieważność małżeństwa. Do decyzji sądu należy bowiem, czy ograniczyć którejś ze stron możliwość zawarcia ponownego małżeństwa, a jeśli tak to jakie warunki dana strona musi spełnić, aby wstąpić w nowy związek małżeński w Kościele.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Baraniewski & Kawa Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Baraniewski & Kawa Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@baraniewski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis: