Małżeństwo w prawie kanonicznym.

Marcin Ziobrowski13 lipca 2017Komentarze (0)

Prawo kanoniczne stanowi, że małżeństwo kobiety i mężczyzny to przymierze, które jest skierowane dla dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa. Małżeństwo musi być zawarte przez osoby ochrzczone.

Do istotnych przymiotów małżeństwa należy zaliczyć jedność i nierozerwalność.

Małżeństwo tworzy zgoda kobiety i mężczyzny, którzy są prawnie zdolni do jego zawarcia. Zgoda musi być wyrażona zgodnie z prawem, nie może uzupełnić żadna ludzka władza.

Zgoda małżeńska to akt woli, którym mężczyzna i kobieta  w przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują w celu stworzenia małżeństwa.

Kto jest prawnie zdolny do zawarcia małżeństwa kanoniczego?

– osoby ochrzczone, osoby pełnoletnie, osoby zdolne do podjęcia aktów zmierzających do zrodzenia potomstwa,  osoby które wolne, które nie wstępowały w związek małżeński,  osoby które nie przyjmowały święceń kapłańskich, osoby które nie złożyły ślubów publicznych, czystości, osoby które dobrowolnie przystępujące do sakramentu (bez przymusu), osoby niespokrewnione (co do zasady do 4 stopnia linii bocznej) osoby pomiędzy którymi nie zachodzi powinowactwo, osoby pomiędzy którymi nie zachodzi pokrewieństwo wynikające z adopcji, osoby pomiędzy którymi nie zachodzi więź wynikająca z adopcji.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: