Małżeństwo w prawie kanonicznym.

Marcin Ziobrowski13 lipca 2017Komentarze (0)

Prawo kanoniczne stanowi, że małżeństwo kobiety i mężczyzny to przymierze, które jest skierowane dla dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa. Małżeństwo musi być zawarte przez osoby ochrzczone.

Do istotnych przymiotów małżeństwa należy zaliczyć jedność i nierozerwalność.

Małżeństwo tworzy zgoda kobiety i mężczyzny, którzy są prawnie zdolni do jego zawarcia. Zgoda musi być wyrażona zgodnie z prawem, nie może uzupełnić żadna ludzka władza.

Zgoda małżeńska to akt woli, którym mężczyzna i kobieta  w przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują w celu stworzenia małżeństwa.

Kto jest prawnie zdolny do zawarcia małżeństwa kanoniczego?

– osoby ochrzczone, osoby pełnoletnie, osoby zdolne do podjęcia aktów zmierzających do zrodzenia potomstwa,  osoby które wolne, które nie wstępowały w związek małżeński,  osoby które nie przyjmowały święceń kapłańskich, osoby które nie złożyły ślubów publicznych, czystości, osoby które dobrowolnie przystępujące do sakramentu (bez przymusu), osoby niespokrewnione (co do zasady do 4 stopnia linii bocznej) osoby pomiędzy którymi nie zachodzi powinowactwo, osoby pomiędzy którymi nie zachodzi pokrewieństwo wynikające z adopcji, osoby pomiędzy którymi nie zachodzi więź wynikająca z adopcji.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Baraniewski & Kawa Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Baraniewski & Kawa Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@baraniewski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: