Małżeństwo nie spełnione w obcowaniu płciowym.

Marcin Ziobrowski22 sierpnia 20172 komentarze

Zgodnie z zapowiedzią z ostatniego wpisu, dzisiaj przybliżę Wam – instytucję „Matrimonium non consumatum”.

Zacznę od wyjaśnienia pojęcia: „Matrimonium non consumatum” – z języka łacińskiego oznacza – małżeństwo nie spełnione w obcowaniu płciowym.

Pewnie wiele z Was pomyśli, że to nie możliwe.

A jednak nawet w obecnych czasach zdarzają się takie przypadki 🙂

W prawie kanonicznym małżeństwo nie spełnione w obcowaniu płciowym oznacza takie w którym nie istniały jakiekolwiek relacje cielesne pomiędzy małżonkami po zawarciu małżeństwa, gdy praktykowano akty małżeńskie uniemożliwiające zrodzenie potomstwa bądź gdy akty małżeńskie były praktykowane w sposób, którego nie można uznać za ludzki.

Jeśli ktoś z Was uważa, że jego małżeństwo nie zostało spełnione przez obcowanie płciowe ma możliwość złożenia PROŚBY O DYSPENSĘ! Nie natomiast skargi powodowej o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Są to odrębne instytucje. Prośba kierowana jest do Biskupa Rzymskiego – papieża. Uprawnionymi do złożenia prośby są małżonkowie, albo jeden z nich.

Jeśli uzyskamy dyspensę papieża – małżeństwo jest rozwiązane a strony mają prawo zawrzeć nowe małżeństwo (chyba, że do dyspensy została załączona klauzula zakazująca nowego małżeństwa).

Pewnie zastawia Was jak takie sprawy wyglądają w praktyce. Przybliżę Wam to po krótce. Prośbę o dyspensę składamy do właściwego biskupa, który następnie przekazuje sprawę do zbadania Trybunałowi. Kolejno nasza prośba podlega analizie, czy zachodzą podstawy do udzielenia dyspensy. Jeśli okaże się, że w naszej prośbie nie ma podstaw do udzielenia dyspensy wówczas może ona zostać odrzucona. Wtedy mamy możliwość odwołania od takiej decyzji (uwaga na terminy składania odwołania). W przypadku gdy prośba spełnia wymagania, Trybunał przeprowadza postępowanie dowodowe.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego i wysłuchaniu obrońcy węzła małżeńskiego następuje zamknięcie sprawy i sporządzenie sprawozdania. Następnie akta przekazane są biskupowi. Sporządza on opinię, po czym akta przysyłane są do Stolicy Apostolskiej. Sprawa badana jest przez odpowiednią Kongregację, która podejmuje decyzję odnośnie udzielenia dyspensy. Jeśli decyzja Kongregacji jest pozytywna przygotowuję się sprawozdanie Ojcu Świętemu, który udziela dyspensy.

Aby uzyskać dyspensę, poza nie spełnieniem płciowym wymagana jest także jego poważna przyczyna np. impotencja uprzednia trwała, zaraźliwa choroba.

Niektórzy z Was być może zastanawiają się czy po uzyskaniu dyspensy strony mogą wnieść lub kontynuować sprawę o stwierdzenie nieważności małżeństwa dlatego opiszę to w kolejnym wpisie.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Anna Wrzesień 13, 2017 o 18:25

Panie Mecenasie, Proszę mi powiedzieć, czy brak współżycia między małżonkami może być podstawą do wniesienia pozwu o rozwód?

Dziękuję,
Anna.

Odpowiedz

Kasia Październik 23, 2017 o 23:44

Co ciekawe, można współżyć ze sobą na wiele lat przed ślubem, a jak zabraknie tego „razu” po ślubie, to też jest nieskonsumowane 🙂

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis: