O mnie

Tomasz Trzciński

prawnik – kanonista, specjalizuje się w prowadzeniu procesów kanonicznych, w tym w szczególności procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa zawartego w Kościele Katolickim.

Posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, do występowania w charakterze adwokata kościelnego stron w procesach małżeńskich przed sądami kościelnym na terenie całego kraju.
Kwalifikacje zawodowe do prowadzenia procesów małżeńskich zdobył w ramach magisterskich studiów prawniczych na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uzyskując jednocześnie uprawnienia do występowania przed sądami kościelnymi.
Posiada również wykształcenie prawnicze zdobyte w ramach studiów magisterskich na Wydziale Prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

*****