O mnie

Marcin Ziobrowski

radca prawny, pełnomocnik w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Jestem specjalistą w kanonicznym prawie małżeńskim, którego znajomość pozwala mi na kompleksowe prowadzenie postępowań o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Po dokonaniu wstępnej analizy sprawy rozważam czy i z jakich przyczyn  zawarte małżeństwo może zostać uznane za nieważne. Kolejno doradzam i pomagam w sporządzeniu skargi powodowej, zebraniu niezbędnych dokumentów, doborze materiału dowodowego. Zapewniam konsultację w zakresie kierunków procesu. Występuje także w sądach kościelnych w roli pełnomocnika powoda lub pozwanego w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

*****