Jak rozpocząć procedurę związana z unieważnieniem małżeństwa kościelnego?

Marcin Ziobrowski01 czerwca 2017Komentarze (0)

Stwierdzenie nieważności małżeństwa wymaga przeprowadzenia postępowania, którego wyłączną kompetencje posiadają Trybunały Kościelne. Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności małżeństwa wymaga również zachowania odpowiednich procedur.

Złożenie skargi powodowej jest inicjacją postępowania o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Skarga powinna zostać złożona na piśmie. Należy również spełnić szereg wymogów formalnych, którym powinna ona odpowiadać.  Odpowiednio skonstruowaną skargę w naszym imieniu może podpisać również ustanowiony w sprawie pełnomocnik.

Pamiętajmy, że przytaczane w skardze powodowej okoliczności nie są kierowane przeciwko drugiej stronie – współmałżonkowi, jest to skarga w sprawie. Jedynym celem działania sądu kościelnego jest ustalenie ważności bądź nieważności konkretnego małżeństwa. W świetle prawa kanonicznego bez znaczenia jest udowadnianie winy jego rozpadu.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Baraniewski & Kawa Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Baraniewski & Kawa Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@baraniewski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: