Jak rozpocząć procedurę związana z unieważnieniem małżeństwa kościelnego?

Marcin Ziobrowski01 czerwca 2017Komentarze (0)

Stwierdzenie nieważności małżeństwa wymaga przeprowadzenia postępowania, którego wyłączną kompetencje posiadają Trybunały Kościelne. Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności małżeństwa wymaga również zachowania odpowiednich procedur.

Złożenie skargi powodowej jest inicjacją postępowania o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Skarga powinna zostać złożona na piśmie. Należy również spełnić szereg wymogów formalnych, którym powinna ona odpowiadać.  Odpowiednio skonstruowaną skargę w naszym imieniu może podpisać również ustanowiony w sprawie pełnomocnik.

Pamiętajmy, że przytaczane w skardze powodowej okoliczności nie są kierowane przeciwko drugiej stronie – współmałżonkowi, jest to skarga w sprawie. Jedynym celem działania sądu kościelnego jest ustalenie ważności bądź nieważności konkretnego małżeństwa. W świetle prawa kanonicznego bez znaczenia jest udowadnianie winy jego rozpadu.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: