Jaki jest tryb postępowania po wniesieniu skargi powodowej o stwierdzenie nieważności małżeństwa do Trybunał Kościelnego?

Marcin Ziobrowski01 czerwca 2017Komentarze (1)

Wielu z Was zapewne się zastanawia, co się dzieje z wniesioną skargą, o której pisałem poprzednim razem tutaj. Gdy skarga zostanie przyjęta przez sędziego, rozpoczyna się kolejny etap postępowania. Wówczas sędzia co do zasady wzywa pozwanego przed sąd celem zawiązania sporu.

Sędzia albo przewodniczący ustala czy pozwany składa odpowiedź na skargę na piśmie lub czy ma stawić się w Trybunale Kościelnym w celu uzgodnienia wątpliwości, co oznacza – złożenie odpowiedzi na skargę ustnie. W większości przypadków odbywa się to jednak w ten sposób, że skarga zostaje przesłana pozwanemu, który ma możliwość ustosunkowania się do niej. Kolejno małżonkowie zostają wzywani przez sąd, składają oświadczenia oraz zostaje przeprowadzone postępowanie dowodowe.

Żadna ze stron, nie może być obecna przy przesłuchaniu drugiej strony, podczas przesłuchania świadków oraz biegłych. Co do zasady pełnomocnik może być obecny podczas w/w czynności. Gdy zostaną  przeprowadzone dowody w sprawie, akta zostają opublikowane. Stronom postępowania, pełnomocnikom przysługuje prawo zapoznania się ze zgromadzonymi w sprawie dokumentami. Istnieje wówczas w zasadzie ostatnia możliwość zgłaszania dowodów. W przypadku kiedy brak jest dodatkowych wniosków postępowanie dowodowe zostaje zamknięte. Następuje wówczas wydanie wyroku w sprawie.

Strony mogą złożyć apelację zarówno od wyroku nie stwierdzającego  nieważności jak i od wyroku stwierdzającego nieważność. Postępowanie przed II instancją przy wyroku stwierdzającym nieważność polega na potwierdzeniu dekretem wyroku stwierdzającego nieważność małżeństwa, albo na przyjęciu sprawy do zwyczajnego jej rozpatrzenia.

W przypadku wydania przez sąd I instancji wyroku nie stwierdzającego nieważności małżeństwa strona, która kwestionuje rozstrzygnięcie ma możliwość zgłoszenia i sporządzenia skargi z prośbą o przeprowadzenie procesu do wyższej instancji. Kodeks prawa kanonicznego ściśle określa czas trwania procesu. Zgodnie z którym w I instancji postępowanie nie powinno trwać dłużej niż 12 miesięcy. Natomiast w II instancji sprawa winna być zbadana w ciągu 6 miesięcy.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Magda Luty 13, 2018 o 22:21

Prosze o odpowiedz: jaki jest tryb postępowania, gdy pozwany nie odbiera listy od Sądu a tym samym nie ustosunkowuje się do sprawy?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Baraniewski & Kawa Kancelaria Adwokacka Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Baraniewski & Kawa Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@baraniewski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: